Administrace - číselníky


Co je to termín a co aktivita

Termíny jsou provázány s aktivitami, pokud máte nadefinovány všechny aktivity, můžete přikročit ke správě termínů. Jedná se o t,o že každá aktivita (definovaná v předchozím kroku) se může několikrát opakovat denně, týdně a pod. Vše se řídí požadavky uživatele, který spravuje rezervační systém.

Pokud kliknete na správu termínů, zobrazí se vám obrazovka s filtrem kde se po výběru konkrétní aktivity zobrazí všechny termíny které jsou definovány pro tuto aktivitu. V této části můžete přidávat, rušit a kopírovat termíny.

Pokud zadáváte nový termín zobrazí se formulář s následujícími položkami

  • Začátek – napište přesný datum a čas kdy akce začíná (používejte pouze 15 minutové intervaly)
  • Akce – vyberte ze seznamu akce o kterou se jedná
  • Aktivní – zda se má tento termín zobrazit v rezervačním systému

V případě, že máte všechny termíny zadané, např. na celý týden, nemusíte již zadávat znovu všechny termíny. Ve výpisu termínů je u každého termínu zaškrtávátko. Pomocí něj můžete zvolený termín posunout o nějakou dobu dopředu. Například si tak můžete zkopírovat všechny termíny o týden nebo 2 týdny dopředu.