Administrace - klienti


Platební modely v rezervačním systému

Každý klient v RS může využívat jeden z následujících platebních modelů:

 1. KREDIT (bez omezení) - ve skupině KREDIT (bez omezení) klienti platí za lekce tolik kreditů, kolik je uvedeno u objednávané lekce. Pokud na svém účtu nemají dostatečný počet kreditů, nemohou si objednat další akci. Další kredit jim může dobít správce studia.
 2. KREDIT (s omezením) – tato skupina klientů je stejná jako jako skupina číslo 1 s tím rozdílem že kredity mají omezenou platnost. Platnost kreditů (expiraci kreditů) zadává administrátor při nabíjení kreditů.
 3. PAUŠÁL - skupina PAUŠÁL znamená, že klient dostane přístup do rezervačního systému studia na určitou dobu (týden, měsíc, rok….). V tomto období může klient objednávat lekce dle svého uvážení. Datum konce období se zadává přímo ve formuláři v administraci konkrétního klienta. Pokud je klient zařazen v této skupině, v zákaznické zóně vidí pouze datum, kdy mu končí předplacené období. Historii pohybu kreditů klient nevidí.

Jaký platební model mám nastavit jako výchozí?

Ze začátku doporučujeme klientům nastavit KREDIT (s omezením).

Příklad klienta ve skupině PAUŠÁL

 • je 1. května
 • klient si zaplatil měsíční paušál do 31. května
 • nyní může neomezeně objednávat akce na měsíc květen

Pokud si chce klient objednat akce na měsíc červen, musí již kontaktovat správce studia pro změnu konce data tohoto paušálu. Správce se s klientem dohodne na způsobu platby na další období.

Jak změním klientovi platební model

Platební model můžete změnit v sekci klienti.

 1. Vyberte si uživatele u kterého chcete změnit skupinu (např. pomocí filtru)
 2. Klikněte na nástroj upravit
 3. V zobrazeném formuláři vyberte požadovanou skupinu

Pro větší orientaci jsme do administrace klientů přidali filtr na skupinu KREDIT nebo PAUŠÁL. Stačí vybrat požadovanou skupinu a nastavit filtr, poté se zobrazí klienti odpovídající filtru.

Upozornění: Při změně skupiny u klienta (KREDIT -> PAUŠÁL s/bez omezení nebo PAUŠÁL s/bez omezení -> KREDIT) dochází k následujícím úpravám klientského účtu:

 • smažou se veškeré kredity klienta
 • smažou se všechny objednané lekce klienta bez vrácení kreditu
 • klient je označen jako "stávající klient" (není již "nový")

Z tohoto důvodu doporučujeme s klientem nejdříve udělat vyúčtování nevyčerpaného kreditu a objednaných lekcí (které se ještě nekonali) a teprve potom přepnout účet.